VIZIUNEA ŞCOLII

“Educație de calitate astăzi pentru o integrare într-o societate a cunoaşterii, deschisă spaţiului european”

MISIUNEA ŞCOLII

Misiunea şcolii este să insufle elevilor siguranţa de sine, astfel încât la terminarea ei să fie capabili să înfrunte obstacolele şi să-si afirme personalitatea în orice competiţie viitoare. Fiecare elev să se simtă o forţă fizică şi morală, o entitate bine definită.

ȚINTE STRATEGICE

  • T1: Creşterea nivelului de performanţă a elevilor prin implementarea unui curriculum centrat pe dezvoltarea competenţelor-cheie şi prin participarea la competiţii, concursuri şi olimpiade şcolare
  • T2: Formarea continuă a cadrelor didactice pentru aplicarea metodelor active, folosirea strategiilor şi mijloacelor moderne de educaţie, management pozitiv al clasei de elevi
  • T3: Promovarea egalităţii de şanse în educaţia elevilor, diminuarea abandonului scolar
  • T4: Modernizarea şi dezvoltarea bazei materiale a şcolii în vederea asigurării mijloacelor necesare promovării unui mediu şcolar prietenos şi a unui învăţământ modern
  • T5: Promovarea imaginii unităţii şcolare pe plan local, naţional şi internaţional.