Despre

Asociația Părinților

Asociația Părinților Școlii Generale Nr. 13 Brașov are ca misiune asigurarea conexiunii părinților cu toți actorii implicați în procesul educațional, având viziunea faptului că deopotrivă elevii, părinții și cadrele didactice conlucrează pentru binele fizic, emoțional și psihic al copiilor din Școala Gimnazială Nr 13 Brașov.

Scopul este ca procesul educațional să producă rezultate dezirabile și în termeni de rată de promovabilitate, potențare a performanțelor școlare și integrarea copiilor din categorii defavorizate, prin implicarea părinților, ca parte integrantă.

Obiectivele sunt:
• comunicarea constantă cu părinții pentru scăderea ratei de abandon școlar cu cel puțin 10% în fiecare an față de anul anterior,
• implicarea părinților în motivarea copiilor pentru creșterea numărului de concursuri școlare la care participă copiii cu cel puțin 20% in fiecare an față de anul precedent,
• implementarea si monitorizarea constantă a unui plan de comunicare tripartit – părinți, copii, cadre din didactice – pentru creșterea stimei de sine și integrarea completă a copiilor proveniți din medii defavorizate (obiectiv măsurat prin observare directă)

Asociația a organizat zeci de evenimente în cadrul proiectelor pe care le derulează cu diverși parteneri:
• An de an se implică în promovarea imaginii școlii prin organizarea acțiunilor „Ziua porților deschise”;
• Sprijinirea actelor de caritate pentru persoanele defavorizate, din școală și din comunitate;
• Prin parteneriate cu Crucea Roșie Brașov, Hospice – Casa Speranței s-a organizat Târgul mățișorului iar fondurile obținute au mers în scop caritabil către cei doi parteneri;
• Colectarea de produse alimentare, de igienă, de îmbrăcăminte, rechizite, cărți de colorat, jocuri și jucării, pentru sinistrații din Ucraina(o tonă si jumătate)